VERTROUWENSPERSOON

Een belangrijk agendapunt voor de bedrijven is Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hierbij gaat het om voorkomen van werkstress door werkdruk en ongewenst gedrag. Langdurige stress op het werk is één van de grootste veroorzakers van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan PSA helpen voorkomen. 

Workshops PSA - ongewenst gedrag

Werken aan bewustwording. In kortdurende workshops voor teams, afdelingen of bedrijfsbreed komen onderwerpen als werkdruk, ongewenst gedrag en het herkennen van signalen aan de orde. Deze workshops zijn interactief en altijd gericht op voorbeelden uit het eigen bedrijf.  

VOOR BEDRIJVEN

Bonst.nl biedt voor bedrijven externe vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen, Diederik Slot en Miriam Bonsing zijn registervertrouwenspersoon en lid van de LVV. Daarnaast beschikken zij over een breed netwerk, waardoor landelijke dekking gegarandeerd is.

Bonst.nl biedt een abonnement om gebruik te maken van de externe vertrouwenspersonen. Hiervoor wordt een jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht. Binnen dit bedrag valt, naast de beschikbaarheid, één bezoek aan het bedrijf, het jaarverslag met naar wens een toelichting. Een abonnement begint afhankelijk van de grootte van het bedrijf vanaf €500,-.

De gesprekken (meldingen) worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Het uurtarief voor meldingen bedraagt €125,- excl. btw, reistijd en reiskosten. Omwille van de vertrouwelijkheid wordt op de facturen niet vermeld welke personen van de vertrouwenspersoon gebruikt gemaakt hebben.

De dienstverlening bestaat uit:

binnen abonnement

 • één voorlichtingsbijeenkomst per jaar
 • beschikbaarheid voor meldingen
 • jaarlijks een anoniem verslag voor de directie

op basis van nacalculatie

 • voeren van gesprekken (meldingen)

Neem contact op met Bonst.nl voor meer informatie of om een offerte op maat op te vragen. 

 

Scan de QR code voor de vermelding in het beroepsregiste

Diederik                      

  Miriam                

VOOR MEDEWERKERS

De externe vertrouwenpersoon is te benaderen door iedereen die werkt (betaald of vrijwillig) voor het bedrijf of de organisatie, die hiervoor een contract heeft gesloten met Bonst.nl. Contact met de vertrouwenspersoon is volstrekt vertrouwelijk. De vertrouwenpersoon rapporteert over de persoon of de inhoud van de gesprekken aan niemand, behalve als de melder er zelf om vraagt. De werkgever draagt de kosten van de vertrouwenspersoon, maar ziet niet wie van de dienst gebruik heeft gemaakt.

Voor jou

De vertrouwenspersoon luistert, is onafhankelijk en biedt je een veilige plek waar je jouw zorgen en angsten uit kunt spreken, in vertrouwen en zonder dat er geoordeeld wordt. De vertrouwenspersoon ondersteunt je door samen de mogelijke scenario's te bespreken om met de ongewenste situatie om te gaan. Jij bepaalt zelf of, wanneer en hoe je op de situatie wilt reageren. Jij houdt de regie.

Is Bonst.nl jouw externe vertrouwenspersoon, dan kan je een email sturen of bellen waneer je een vertrouwenspersoon nodig hebt. 

WAT ZIJN DE TAKEN ALS VERTROUWENSPERSOON?

Voor jou als melder:

 • Vangt je op als je lastiggevallen bent en hulp en advies nodig hebt.

 • Kijkt samen met jou of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.

 • Informeert je over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.

 • begeleidt je als jij de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende.

 • kan je verwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.

Voor het bedrijf:

 • Geeft voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

 • Adviseert en ondersteunt leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

 • Registreert anoniem gevallen van ongewenst gedrag.